Cykeldag

Under våren arrangeras en cykeldag för skolans 5:or. Vi talar om trafikregler, mekar med cyklar, övar cykelvett med egen cykel i området med mera. På våren 2015 kom Cykelfrämjandet till skolan och stod för årets cykeldag. Mycket uppskattat och roligt tycker både elever och lärare. Tack till Trafikkontoret och stort tack till Cykelfrämjandet.

På cykeldagen märks det mycket tydligt att det är stor skillnad på trafikvana hos eleverna. Hett tips är därför: cykla mycket tillsammans med ditt/dina barn så övar de balans, stabilitet och cykelvett! De blir inte automatiskt mogna för att klara sig i trafiken vid en viss ålder – de måste öva med bra förebilder. Upp på hojen och ge er ut.

 

Hur man kan arbeta med cykelfrågor och trafiksäkerhet inom skolan kan man läsa om i vårens nummer av  tidningen CYKLING (start på sidan 18),  http://issuu.com/cykelframjandetsriksforening/docs/cykling_1_2015/1

 

Ålstensskolan finns omnämnd och vi har också fått mycket fin uppmuntran från Trafikkontoret som tycker att vi bedriver ett exemplariskt trafikarbete och är föredöme för andra skolor – superkul att höra så klart!

 

X