Bilfri månad

Bilfri april och bilfri september

Under en månad på hösten och en månad på våren fokuserar vi extra mycket på trafikfrågor. Genom att belysa vikten av var och ens eget ansvar för trafiksituationen hoppas vi på tydliga resultat. Resultat som så klart är giltiga under årets alla månader.

Barnen och skolans personal är engagerade i de bilfria månaderna på olika sätt.

Vi vill uppmuntra er föräldrar att ta chansen att befästa nya bra vanor, för såväl barn som vuxna. Fördelarna med att gå istället för att åka bil till skolan är många:

  • En promenad ger barnen en bra start på dagen, innan de ska sitta still på lektionerna.
  • Risken för trafikolyckor minskar och det blir tryggare i hela området, då fler väljer andra transportsätt.
  • Bättre miljö – renare luft, lugnare och tystare trafikmiljö.

Är det svårt att hinna med att själv gå med de mindre barnen varje dag så kan vi rekommendera er att starta ett GÅ-TÅG.

Bilfritt_2015

X