Resebidrag

Resebidrag finns att söka för klassresor i årskurs 3 och 5. En förutsättning är att familjerna i klassen betalat medlemsavgiften till föräldraföreningen. Ansök om resebidraget till föräldraföreningens kassör enligt. För närvarande är bidraget fördelat enligt nedan:

100 kr per elev i årskurs 3

200 kr per elev i årskurs 5.

 

X