Styrelsen

 

Den nuvarande styrelsen valdes vid föräldraföreningens årsmöte som hölls i matsalen på skolan i oktober 2016. Inbördes roller fördelades vid efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Kassör Jonas Danielsson

Ledamot Carl Osvald

Ledamot Christina Nordlind

Ledamot Caroline Hård

Ledamot Beatrice Sjöberg Magnusson

Ledamot Susann Feltner

Ledamot Frida Collste

 

X