Medlemsavgift

Medlemsavgiften brukar varje år samlas in av klassföräldrar eller kassör och betalas in till Föräldraföreningens postgiro. Avgiften är frivillig och används till att på olika sätt förbättra för eleverna i och utanför skolan.
 
Medlemsavgift: 100 kronor per barn
Plusgiro: 437 21 81-0
X