Ekonomi

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 100 kr per barn och läsår, och har varit oförändrad i många år. Ålstensskolans Föräldraförening har inget vinstintresse, utan alla pengar går tillbaka till barnen. Genom föräldraföreningen har vi föräldrar möjlighet att stödja skolan och eleverna. Avgiften är frivillig, men vi ser förstås gärna att alla är med och bidrar. Pengarna och Föräldraföreningens arbete gynnar alla elever på skolan! 

Klassföräldrarna samlar in medlemsavgifterna för respektive klass och betalar in till Föräldraföreningens  PlusGiro 437 21 81-0 i början av höstterminen.

Intäkter

Ålstensskolans Föräldraförening har intäkter på cirka 70.000 kronor per läsår. Intäkterna är följande.

– Medlemsavgifterna utgör den största delen av intäkterna, knappt 60%. Ålstensskolan har cirka 550 barn. Med en medlemsavgift på 100 kronor per barn får föräldraföreningen  in cirka 55.000 kronor.

– Ålstensskolans Dag och Julgransplundring, med caféförsäljning, loppmarknad och andra aktiviteter brukar inbringa omkring 11.000 kronor.

– Ytterligare 4.000 kronor kommer in via prylbytardagarna, tröjförsäljning med mera.

Föräldraföreningens intäkter cirka 70.000 kr/läsår

Kostnader

Kostnaderna fördelas ungefär så här:

Cirka en tredjedel av Föräldraföreningens kostnader – 20.000-25.000 kr per läsår – går till sponsring av skolan, exempelvis: – skolgårdsutrustning

– material fritids år 4-5 Kometen – skolpoliserna – elevrådet (skadefria veckor)

De övriga två tredjedelarna av pengarna – 65.000-70.000 kr per läsår går till sponsring av skolan i olika former (läromedel, World Childrens Price, Fruktkorg, Blommor etc) – evenemang, Ålstenskolans Dag och julgransplundring – övriga kostnader

Föräldraföreningens kostnader cirka 70.000 kr/läsår

 

X