Om oss

Föräldraföreningen

Ålstensskolans föräldraförening, främjar samarbetet mellan föräldrar och skola och samarbetar även med andra föräldraföreningar i Bromma i frågor som rör Brommas skolor generellt.

Ålstensskolans föräldraförening har en aktiv styrelse, som samråder med rektor, ett föräldraråd där alla grupper/klasser är representerade genom sina valda ombud samt ett antal arbetsgrupper, s.k. intressegrupper.

Ålstensskolans föräldraförening bekostar utgifter för olika ändamål som förbättrar skolmiljön, främjar utveckling eller stärker sammanhållningen på Ålstensskolan. Styrelsen beslutar om fördelningen och beviljar även stipendier för skolresor i årskurs 5.

Ålstensskolans föräldraförening finansieras via medlemsavgifter, 100 kr per barn och läsår, men också via diverse evenemang, exempelvis Ålstensskolans dag, Prylbytardagar m.m. Klassföräldrarna samlar in medlemsavgifterna för respektive klass och betalar in till föräldraföreningens PlusGiro 437 21 81-0 i början av höstterminen.

 

Vi är en ideell förening och vårt organisationsnummer är 802511-7121.

X