Portalen

Ålstensskolans fritidsklubb Portalen

För drygt tio år sedan beslutade staden att även barn som inte längre omfattades av skolbarnomsorgen skulle ha någon form av omsorg. Från början kallades det ”mellanstadieverksamhet”, men bytte senare namn till ”fritidsklubb”. En viktig del i satsningen var att alla skulle ha möjlighet att vara på klubben, därför beslutades det om att ha en låg medlemsavgift samt möjlighet att köpa mellanmål till ett rimligt pris.

Satsningen har fortsatt och på Ålstensskolan har vi sedan HT-07 satsat lite extra. Vi anser att våra barn mår bra av att ha någonstans att ta vägen efter skolan. Ett ställe där det finns vuxna att prata med och där de får äta vällagade mellanmål.

Ålstensskolans fritidsklubb, Portalen, finns i en byggnad på skolområdet. På Portalen kan barnen i lugn och ro pyssla, spela spel, göra läxor, gå en datakurs och få ett datakörkort, eller bara sitta och snacka med varandra.

Fritidsklubben Portalen är för fyror och femmor! En av våra huvudsysslor på Portalen har blivit att samtala med barn som har ett behov av att prata med någon vuxen som de känner förtroende för. Det kan handla om allt från kompisrelationer till senaste fotbollsmatchen.

En stor fördel med Portalen är att barnen redan från början i åk 4 lär känna barn från de andra spåren. Detta är något som vi i personalen uppmuntrar, då det förbättrar klimatet på skolan. Det är mycket roligt att se när nya kompisgäng med barn från olika spår börjar umgås, både på Portalen och på rasterna i skolan. Relationer som senare underlättar övergången till nya skolor i närområdet.

På direktiven från Utbildningsförvaltningen fastslår man att eftersom anslagen är direkt beroende av antalet inskrivna medlemmar är det viktigt för verksamheten att många barn anmäls redan från terminsstarten. För varje elev som betalar in medlemsavgiften får skolan 3500 kr av Utbildningsförvaltningen.

Om ni har några frågor om verksamheten är ni välkomna att besöka oss efter kl 14:00, eller ringa oss på telefon 08-50849012.

Med vänliga hälsningar

Ansvariga pedagoger:
Erwin Von Baktay – fritidspedagog, erwin.von.baktay@stockholm.se

Kajsa.Ericsson– fritidspedagog, kajsa.ericsson@stockholm.se

Tel: 08-50849012

Mob: 076-1249012

X