Klassföräldrar

Att vara klassförälder

Att under ett läsår få förmånen att vara klassförälder är ett roligt uppdrag. Barnen brukar tycka om att mamma/pappa är lite extra aktiva under ett år i skolan. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle för dig som förälder att lära känna barnen, föräldrarna och lärarna i klassen lite bättre.
Det är inte alltid så lätt att veta vad som förväntas av en klassförälder. Som en hjälp på vägen har vi därför sammanställt en guide till klassföräldrarna på aktiviteter som man förslagsvis kan hjälpa till med.

  1. Klassföräldrarna ansvarar för att samla in och betala klassens medlemsavgift på 100 kr per barn och år till Ålstensskolans Föräldraförening. Avgiften är frivillig och betalas in för hela klassen till Föräldraföreningens plusgiro: 437 21 81-0 i början av varje läsår.
  2. Föräldraföreningen ger årskurs 1-4 en möjlighet att tjäna pengar till klasskassan. Klassföräldrarna i årskurs 1-4 engagerar lämpligen klassens föräldrar att ordna sitt tilldelade evenemang.
  3. Klassföräldrarna tar lämpligen anteckningar vid föräldramöten och distribuerar dessa till klassens lärare och föräldrar.
  4. Klassföräldrarna i F-klass ansvarar föreslagsvis för att upprätta och distribuera en kontaktlista till klassens lärare, fritidspersonal och föräldrar som innehåller: namn på varje barn, hemtelefon, hemadress, mobil- och telefonnummer.
  5. Klassföräldrarna skulle kunna ordna en aktivitet per termin för barnen samt en familjeaktivitet per termin för både barn och föräldrar. Det är viktigt att välja aktiviteter där alla kan delta.
  6. På sista föräldramötet under vårterminen ansvarar klassföräldrarna för att nya klassföräldrar och föräldrarådsrepresentant utses till nästa läsår samt meddelar deras namn och mejladresser till Föräldraföreningen och skolledningen. Föräldrarådsrepresentanten får gärna behålla sitt uppdrag i två år om hon/han önskar det. Föräldrarådet sammanträder 3-4 ggr/termin tillsammans med skolledning och elevrådet. Denna representant bör inte vara klassförälder samtidigt.

Tänkvärt angående eventuella gåvor. Tänk på att skolans personal är tjänstemän i kommunen vars gåvor ej ska överstiga ett par hundralappar.

Vi i Föräldraföreningen önskar dig lycka till med ditt uppdrag som klassförälder. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor, under rubriken Kontakt på hemsidan, www.alstensskolan.se eller info@site.testsida.dk.

X