Valborg i Ålsten

Valborg

Ålstensskolans Föräldraförening har tillsammans med skolans klasser arrangerat Valborgfirande på Ålstenssängen sedan 2009. Det har genom åren blivit en uppskattat tradition i området där barn och vuxna vallfärdar ner till ängen för att sjunga in våren tillsammans med Västerleds kör.

2017 så lämnade Ålstensskolans Föräldraförening med varm hand över Valborgsarrangemanget till dåvarande klass 8B på Höglandsskolan. Har ni frågor om 2019 arrangemang så är ni välkomna att ta kontakt med förra årets projektledare Erica Olivius på 0733-35 86 02.

Engagemang och hjälp är alltid välkommet för att kunna hålla liv i arrangemanget!

 

X