Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen är Föräldraföreningens aktivitetsgrupp för trygghetsfrågor. Aktivitetsgruppen för trygghetsfrågor bidrar till ett nära samarbete mellan skolan och föräldrar i frågor som rör elevers trygghet i och utanför skolan liksom på nätet. Gruppen stöttar skolan i detta arbete och driver på och följer upp i frågor som är viktiga för elevers trygghet. Trygghetsarbetet i Ålstensskolan ska bedrivas systematiskt.

Alla idéer och allt engagemang från intresserade föräldrar välkomnas.

Kontaktperson: Frida Collste

frida.collste@hotmail.com, 0760-50 62 56

X